Friday, October 22, 2010

Sarawak SPM Trial 2010 : Pendidikan Islam 2 (Skema)

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A
KUCHING, SARAWAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PENDIDIKAN ISLAM
KERTAS 2


 


PERATURAN PEMARKAHAN

 
No Soalan
Jawapan
Markah
1
(a)
(i)
Dua golongan yang mempersendakan agama Islam ialah:
-        Musyrikin
-        Munafik
-        Murtad
-        Asi

  2 X 1M = 2M
(ii)
2 kesan buruk mempersendakan agama terhadap individu ialah:
-        Akidah menjadi rosak
-        Dimurkai oleh Allah
-        Diberi balasan azab
-        Hidup tidak tenteram
-        Mudah terdorong  melakukan kemungkaran
-        Jauh daripada rahmat dan hidayah Allah
-        Enggan atau sering leka dalam menunaikan perintah Allah

2 X 1M = 2M
(iii)
2 pengajaran ayat ialah:
-          Kita wajib menjaga kesucian agama Islam.
-          Kita wajib menjauhi perbuatan atau amalan yang menjatuhkan maruah diri dan agama Islam.
-          Kita haruslah berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan taraf hidup umat Islam dalam semua bidang kebajikan.
-          Kita hendaklah sentiasa melakukan amal kebaikan dan mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.

2 X 2M = 2M
(b)
(i)
Maksud potongan hadis (   لاَ تَحاَسَدُوا ) ialah jangan dengki mendengki iaitu perasaan kurang senang atau gelisah melihat kelebihan yang ada pada orang lain dan berharap supaya nikmat tersebut hilang daripadanya.

2 markah

(ii)
2 faktor perpecahan umat Islam ialah:
-          Dengki
-          Menipu
-          Benci membenci
-          Berpaling muka
-          Berjual beli di atas jualan orang lain

2 X 1M = 2M
(iii)
2 cara mengekalkan perpaduan bagi membangunkan negara ialah:
-          Memupuk kasih sayang antara anggota masyarakat
-          Bersikap patriotik dan sayangkan negara.
-          Mengamalkan sikap tolong menolong dan saling bekerjasama.
-          Memelihara hak orang lain dengan menghormati maruah dan budaya mereka.
-          Bertolak ansur dan prihatin terhadap masalah jiran.
-          Mengamalkan budaya ziarah menziarahi.

2 X 2M = 4M

(c)
-
B
D
A
C
4 X 1M = 4M
2
(a)
(i)
Manusia memerlukan rasul walaupun dikurniakan akal fikiran kerana:
-       Akal manusia terbatas dan tidak mampu memikirkan tentang perkara-perkara ghaib.
-       Akal tidak mencukupi tanpa panduan wahyu ilahi.
-       Supaya manusia mudah memahami wahyu ilahi.
-       Supaya manusia mudah mencontohi akhlak rasul

1 X 2M = 2M
(ii)
2 cara mengasihi Rasulullah ialah:
-       Sentiasa bersalawat kepada baginda
-       Mengamalkan segala ajaran yang disampaikan oleh baginda
-       Mencontohi akhlak baginda
-       Berusaha menziarahi makam baginda

2 X 2M = 2M
(iii)
Hikmah rasul diutuskan dari kalangan manusia ialah:
-       Membuktikan  syariat Islam mampu dilaksanakan oleh manusia.
-       Memudahkan manusia menerima Islam
-       Memudahkan manusia mencontohi Rasulullah
-       Memudahkan manusia berkomunikasi dengan Rasul

1 X 2M = 2M
(b)
(i)
2 bentuk bekalan  terbaik untuk kehidupan akhirat ialah:
-       Takwa kepada Allah / melaksanakan perintah Allah
-       Meninggalkan larangan Allah
-       Ikhlas dalam beribadat
-       Menjalinkan hubungan silaturahim antara insan
-       Melaksanakan amalan sunat

2 X 1M = 2M

(ii)
Sebagai pelajar, saya dapat menggunakan masa dengan efektif dengan cara:
-       Membaca nota semasa menunggu bas atau dalam kenderaan
-       Membantu ibu melipat kain sambil menonton TV
-       Membuat kerja rumah jika terdapat masa terluang di sekolah
-       Menyediakan jadual waktu harian
1 X 2M = 2M(iii)
2 kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan ialah:
-       Dimuliakan oleh Allah dan rasulNya
-       Urusan dapat disempurnakan dengan berkualiti dan ikut jadual
-       Menyumbang ke  arah kemajuan negara
2 X 2M = 4M
(c)
-
4
2
1
3

4 X 1M = 4M
3
(a)
(i)
Menginfakkan harta ke jalan Allah bermaksud membelanjakan sebahagian harta yang dimiliki untuk tujuan kebaikan.
2 markah


(ii)
2 contoh menginfakkan harta ke jalan Allah ialah:
-       Bersedekah kepada fakir miskin
-       Menderma untuk pembinaan masjid / surau/ rumah kebajikan
-       Menunaikan fardu haji/ umrah
-       Mendermakan kepada pertubuhan yang melaksanakan program dakwah Islamiah.

2 X 1M = 2M
(iii)
2 kelebihan orang yang menjadikan infak sebagai amalan hidupnya:
-       Jiwa menjadi tenang
-       Mendapat keredaan Allah / keberkatan/ dikasihi Allah
-       Mendidik jiwa sentiasa tolong menolong
-       Menghindari sifat-sifat kedekut

2 X 2M = 4M
(b)
(i)
2 sebab doa seseorang tidak diterima oleh Allah SWT ialah:
-       Makan makanan yang haram
-       Minum minuman yang haram
-       Tidak melaksanakan perintah Allah
-       Tidak ikhlas
-       Memakai pakaian yang tidak menutup aurat
2 X 1M = 2M


(ii)
Hubungan antara makanan yang diambil dengan ibadah yang dilakukan ialah:
-       Saling berkait rapat
-       Pengambilan makanan yang haram akan mengakibatkan ibadah tidak diterima oleh Allah.
1 X 2M = 2M

(iii)
Sebagai pelajar, cara  memelihara kewarasan akal fikiran ialah:
-       Makan makanan yang mengandungi zat
-       Makan makanan daripada sumber yang halal
-       Menjauhi makanan yang haram dan subhah
-       Menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan kewarasan akal fikiran seperti mengambil dadah, pil khayal dan minum arak
2 X 2M = 4M


c
-
2
3
1
4

4 X 1m = 4M
4
(a)
(i)
2 ciri lain mukmin yang berjaya ialah:
-    Beriman kepada Allah
-    Menunaikan solat dengan khusyuk
-    Menjauhi diri daripada perkara-perkara yang keji dan sia-sia
-    Menjaga kehormatan diri
-    Menunaikan amanah dan janji
-    Menjaga waktu-waktu solat

2 X 1M = 2M
(ii)
4 contoh perbuatan lagha
-    Lepak
-    Tidur semasa guru mengajar
-    Berbual kosong
-    Ponteng sekolah
-    Merosakkan harta benda awam
4 X 1M = 4M
(iii)
2 pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas ialah:
-    Kita wajib memelihara amanah terhadap Allah dan manusia
-    Umat Islam hendaklah sentiasa memelihara kehormatan diri
-    Kita mesti berazam untuk berjaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat
-    Kita wajib menunaikan solat dengan sempurna pada waktunya

2 X 2M = 4M
(b)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Hukum tajwid ialah:
Mad Arid Lisukun
Izhar
Qalqalah sughra
Mad asli

4 X 1M = 4M
(c)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
كجالن  الله
مڽرو ماءنسي
نامون دمكين
ملاكوكن عمل معروف
نهي منكر
قاعده  بردعوه
6 X 1M = 6M
5
(a)
(i)
Maksud ‘lapang dada’ ialah satu cahaya ilahi yang diletakkan dalam hati seseorang sehingga menjadi lapang dadanya.
2 markah


(ii)
2 faktor yang menghalang seseorang daripada mendapat hidayah Allah ialah:
-       Terus berada dalam kejahilan
-       Tidak beramal dengan ilmu
-       Melakukan maksiat
-       Makan makanan haram
2 X 2M = 4M


(iii)
2 kesan hidayah terhadap manusia ialah:
-       Berubah daripada tidak beriman kepada beriman kepada Allah
-       Peningkatan yang ketara dalam ibadah fardu ain dan fardu kifayah
-       Mengamalkan perkara baik dan meninggalkan perkara munkar
-       Merasa gembira dan tenang menjalankan perintah Allah dan membenci perbuatan munkar.
-       Tetap beriman sekalipun disiksa atau diberi tawaran kesenangan dunia supaya meninggalkan Islam.
-       Terdorong melaksanakan tugas amar makruf dan nahi munkar

2 X 2M = 4M
(b)

(i)
(ii)
(iii)
Hukum tajwid dan cara bacaan ialah :
Mad jaiz munfasil – dibaca panjang 4/5 harakat
Ikhfa Hakiki – dibaca dengung
Izhar Syafawi – dibaca jelas dan nyata

3 X 2M = 6M
(c)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Tukar jawi kepada rumi:
Islam sangat mementingkan umatnya yang cergas dan cerdas.
Mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah
Umat Islam dinasihatkan supaya menyertai aktiviti rekreasi
Pengharusan amalan di atas terhad kepada batas-batas syarak yang dibenarkan
4 X 1M = 4M

SKEMA JAWAPAN TAMAT

No comments:

Post a Comment