Friday, October 22, 2010

Sarawak SPM Trial 2010 : Pendidikan Islam 1 (Skema)

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A
KUCHING, SARAWAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PENDIDIKAN ISLAM
KERTAS 1


 


PERATURAN PEMARKAHAN

 
KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A
NO. KAD PENGENALAN                                                           ANGKA GILIRAN


1          A          B          C         D                     21        Muhsan / berkahwin
2          A          B          C         D                     22        Disebat 100 kali sebatan
3          A          B          C         D                     23        Taubat
4          A          B          C         D                     24        Tawaf Wida’
5          A          B          C         D                     25        Abu Bakar
6          A          B          C         D                     26        Imam Syafie
7          A          B          C         D                     27        Aktif
8          A          B          C         D                     28        Upah haji
9          A          B          C         D                     29        Hariraya korban
10        A          B          C         D                     30        Mirza Ghulam Ahmad
11        A          B          C         D                     31        Taslim
12        A          B          C         D                     32        Wajib
13        A          B          C         D                     33        Mahar Musamma
14        A          B          C         D                     34        Sighah / Akad
15        A          B          C         D                     35        Parsi
16        A          B          C         D                     36        600,000
17        A          B          C         D                     37        Nukman b. Thabit
18        A          B          C         D                     38        Emosi
19        A          B          C         D                     39        Mempertahankan / melindungi
20        A          B          C         D                     40        Adil

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian
Soalan
Markah Penuh
Markah Diperolehi
A
1 hingga 40
40


B
1
20

2
20

3
20

4
20

Jumlah
100


Bahagian B


Soalan
Jawapan
Markah
1
(a)
(i)
Arak ialah minuman  memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam

2 markah
(ii)
Faktor yang mendorong remaja minum arak ialah:
-      Terpengaruh dengan rakan yang minum arak
-      Perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru
-      Kurang didikan agama

1 X 2M = 2M

(iii)
2 keburukan minum arak terhadap individu ialah:
-       Membazir harta, tenaga dan masa
-       Menjatuhkan maruah diri dan keluarga
-       Lalai daripada mengingati dan menunaikan perintah Allah

2 X 2M = 4M
(b)
(i)
2 faktor yang menyebabkan ajaran sesat masih berleluasa ialah:
-       Kurang didikan agama
-       Terpengaruh dengan rakan sebaya
-       Pengaruh media massa
-       Ingin cepat kaya

2 X 1M = 2M
(ii)
2 cara untuk membendung ajaran sesat ialah:
-       Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar
-       Menyebarkan ajaran Islam
-       Bekerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang
-       Program pemulihan aqidah

2 X 2M = 4M
(iii)
Pengasas ajaran Bahai ialah Husin b. Ali Al-Mazandarani

2 markah
(iv)
2 ciri kesesatan ajaran Bahai ialah :
-       Beriktikad bahawa pengasasnya adalah jelmaan Allah
-       Beriktikad bahawa semua agama adalah sama dan digabungkan dalam ajaran Bahai
-       Beriktikad bahawa alam ini bersifat baqa’
-       Beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib
-       Mengagungkan Kod 19 hingga Al-Quran dipengaruhi oleh kod tersebut
-       Menolak kewujudan mukjizat, malaikat, syurga dan neraka
-       Memansuhkan agama Islam
-       Menganggap Acre di Palestin sebagai kiblat baru
-       Mengubah bentuk-bentuk ibadah seperti puasa 19 hari, solat sebanyak 9 rakaat 3 kali sehari dan berwudhuk dengan air mawar
-       Menghapuskan jihad

2 X 2M = 4M
2
(a)
(i)
Ibadah tersebut ialah ibadah saie
 2 markah

(ii)
Ibadah tersebut dilakukan selepas tawaf rukun  atau tawaf Ifadah / tawaf Qudum

2 markah


(iii)
Dua jenis dam ialah
-       Dam tertib dan takdir
-       Dam tertib dan takdil
-       Dam takhyir dan takdir
-       Dam takhyir dan takdil

2 X 1M = 2M
(iv)
2 hikmah diadakan dam dalam ibadat haji ialah:
-       Supaya jemaah haji sentiasa bertanggungjawab terhadap segala kekurangan dalam ibadat haji.
-       Supaya jemaah haji sentiasa menjaga disiplin semasa menunaikan haji
-       Supaya jemaah haji dapat menunaikan haji dengan teratur
-       Supaya jemaah haji sentiasa sabar dan tabah dalam menyempurnakan ibadah haji.
-       Supaya umat Islam dapat memahami bahawa setiap kesalahan ada hukumannya.

2 X 2M = 2M
(b)
(i)
Maksud li’an ialah sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolaj hukum qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau untuk menafikan nasab.

2 markah
(ii)
2 implikasi li’an terhadap suami isteri ialah:
-       Suami isteri terpisah selepas sumpah li’an.
-       Suami tidak lagi boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya itu selama-lamanya.
-       Suami yang membuat tuduhan, dilepaskan daripada hukuman qazaf.
-       Isteri akan dikenakan had zina jika tidak menolak tuduhan dengan sumpah li’an.
-       Anak yang dinafikan dalam sumpah li’an ternafi nasabnya daripada suami yang bersumpah.
-       Isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasabnya.

2 X 2M = 4M
(c)
(i)
Hukum : tidak sah
Alasan :  Buah tersebut belum nyata masaknya

2 X 1M = 2M
(ii)
Hukum : Sah tetapi  haram
              ( jawapan sah / haram  sahaja diterima )
Alasan:  Menjatuhkan talak ketika isteri sedang hamil

2 X 1M = 2M
3
(a)
(i)
2 usaha Kerajaan Bani Umaiyah untuk meningkatkan ekonomi negara ialah:
-       melakukan penyelidikan pertanian bagi menjamin pengeluaran yang lebih baik dan bermutu
-       Membina jalanraya dan pelabuhan bagi kemudahan persinggahan kapal
-       Kapal perang khas dibina untuk mengawal lautan dan membanteras lanun yang merompak barang dagangan.
-       Perusahaan kraftangan dijalankan seperti membuat kiswah kaabah, permaidani, sutera dan tenunan bulu
-       Mengemaskini pentadbiran Baitulmal untuk memantapkan kewangan negara.

2 X 2M = 4M


(ii)
2 hasil negara pada zaman Kerajaan Umaiyah ialah:
-       Zakat
-       Kharaj
-       Jizyah
-       Fai
-       Ghanimah
-       Usyur

2 X 1M = 2M
(b)
(i)
2 hujah yang membuktikan sifat ketegasan beliau ialah:
-       Menentang pendapat gabenor yang bertentangan dengan fatwanya.
-       Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam
-       Berpegang dengan prinsip murid mencari guru dan tidak mengira kedudukan.
-       Berani menegur khalifah Abu Jaafar Al-Mansur yang meninggikan suara ketika bermuzakarah dalam majlis ilmu
2 X 2M = 4M
(ii)
2 sumbangan Imam Malik dalam tamadun Islam ialah:
-       Menghasilkan kitab feqah, contoh Al-Muwattak
-       mengasaskan mazhab Maliki
2 X 2M = 4M(c)
(i)
2 faedah rekreasi dari aspek fisiologi ialah:
-       Menguatkan stamina
-       Mengimbangi mental
-       Mengeluarkan peluh
-       Tidak diserang penyakit
-       Memantapkan kecergasan badan
-       Menguatkan antibodi

2 X 1M = 2M
(ii)
2 akibat sekiranya rakyat Malaysia tidak menggunakan tempat rekreasi dengan baik ialah:
-       Membazirkan wang negara
-       Melahirkan masyarakat yang tidak berdisiplin dan bertanggungjawab
-       Mencemarkan alam sekitar
-       Melahirkan masyarakat yang tidak mencintai alam sekitar

2 X 2M = 4M
4
(a)
(i)
2 usaha yang dilaksanakan untuk memajukan bidang ini ialah:
-       Mengadakan seminar perubatan yang dihadiri oleh pakar-pakar perubatan seluruh dunia pada setiap musim haji
-       Menyediakan peruntukan yang banyak dalam bidang penyelidikan sains dan teknologi
-       Membina pusat penyelidikan sains seperti membina balai cerap.

2 X 1M = 2M
(ii)
2 kesan yang dinikmati oleh umat Islam hasil penemuan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Abasiyyah ialah:
-       Mengubah cara hidup dan status umat Islam sehingga menyebabkan ramai orang memeluk agama Islam
-       Memberi mereka peluang untuk hidup lebih maju daripada umat lain sebelum mereka

2 X 2M = 4M
(b)
(i)
2 karya utama beliau dalam bidang agama ialah:
-       Tafsir Al-Azhar
-       Tasauf Moden
-       Pedoman Mubaligh Islam
-       Arkanun Islam
-       Sejarah Umat Islam
-       Revolusi Agama

2 X 1M = 2M
(ii)
2 contoh sifat peribadi beliau  yang boleh dicontohi ialah:
-          Petah berpidato
-          Berjiwa seni dengan menghasilkan karya-karya seni yang agung
-          Berani menyampaikan pidato untuk menaikkan semangat menentang penjajahan Belanda

1 X 2M = 2M
(iii)
2 sumbangan beliau dalam bidang dakwah ialah:
-          Umur 17 tahun menerbitkan majalah Khatibul Ummah
-          Di Mekah, mengasaskan Persatuan Hindia Timur untuk memberi pelajaran agama kepada jemaah haji Malaysia
-          Melibatkan diri dengan Pertubuhan Muhammadiah dan mengetuai cawangannya di Padang Panjang
-          Mengasaskan Kolej Al-Mubalighin
-          Menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat
-          Petah berceramah dan berpidato

2 X 2M = 4M
(c)
(i)
2 punca berlakunya pencemaran alam ialah :
-          Pencemaran udara daripada pembakaran terbuka, asap rokok, kenderaan bermotor dan asap-asap kilang
-          Pencemaran air dengan cara membuang sisa toksik dan sampah ke dalam sungai.
-         Pencemaran tanah dengan membuang bahan-bahan kilang dan  sampah di merata-rata tempat.
-          Pencemaran bunyi daripada kenderaan bermotor, kilang, kuari, kerja-kerja pembinaan bangunan dan lain-lain.

2 X 2M = 4M
(ii)
Langkah untuk mengatasi masalah tersebut ialah:
-         memberi kesedaran kepentingan memelihara alam sekitar
-         mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan 
kampung dan bandar
-         Menyediakan kemudahan  secukupnya untuk memudahkan orang ramai memelihara kebersihan dan keindahan alam.
-         Mengubal dan menguatkuasakan undang-undang yang lebih berat bagi menghukum pesalah alam sekitar
1 X 2M = 2M

No comments:

Post a Comment